สิงห์บุรี อบจ.ชวนเที่ยว”ลำน้ำแม่ลาและอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์”

อบจ.สิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการ อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว “ลำน้ำแม่ลา และอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์”
วันนี้(22 มิ.ย.65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการ อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว “ลำน้ำแม่ลา และอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบจ.สิงห์บุรี และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบลำแม่ลาเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับรายละเอียดภายในงาน มีการล่องเรือสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวลำน้ำแม่ลา เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิต เส้นทางวัดสะเดา-ท่าเทียบเรือร้านอาหารบ้านสวนแม่ลาการ้อง ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร

ต่อด้วยการสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เส้นทางร้านอาหารบ้านสวนแม่ลาการ้อง-อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร

หลังจากนั้น ได้มีการจัดเสวนา ระดมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ เพื่อหาทางพัฒนาพื้นที่ลำแม่ลาและโดยรอบ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ สามารถสร้างความประทับใจ และจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะมาเยี่ยมชมอย่างยั่งยืนต่อไป