กาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จัดโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

กาญจนบุรี   กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ดำเนินโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ส่งต่อให้น้องๆนักเรียนพื้นที่ห่างไกล
พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีดำริให้เชิญชวนกำลังพลของกองทัพบก ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้มีความต้องการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้


โดย กองพลทหารราบที่ 9 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 9 ทั้ง 5 กรม 18 กองพัน ได้รับบริจาคสิ่งของตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” จากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพลครอบครัว และมวลชนรอบค่ายสุรสีห์ ร่วมบริจาคสิ่งของที่ยังใช้ประโยชน์ได้ อาทิเช่น เสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า หนังสือเรียน หนังสืออื่นๆ และสิ่งอุปกรณ์ทางการศึกษา พร้อมทั้งได้มีการคัดแยกสิ่งของที่มีคุณภาพดี รวมถึงการคัดแยกสิ่งของที่จำเป็นในการศึกษา

เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านองหลุ ตำบล นาสวน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร และอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้นำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป ตลอดจนกองทัพบกยังได้ส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม บรรยากาศอบอุ่นให้กับน้องๆนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารเป็นอย่างมาก
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี