ตรัง นายกอบจ.รับมอบกรวยจราจรยางพาราจากวิทยาลัยเทคนิคตรัง

นายก อบจ.ตรัง รับมอบผลิตภัณฑ์กรวยจราจรยางพารา จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง ร่วมในพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์กรวยจราจรยางพารา จากนายปรีดี เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ซึ่งแผนกวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ได้ประดิษฐ์คิดค้นและผลิตจัดทำกรวยจราจรยางพารา

เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยหรือกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานตามความเหมาะสม โดยมีผู้แทนของหน่วยงานราชการ เช่น การยางแห่งประเทศไทย เทศบาลนครตรัง สถานีดำรวจ เข้ารับมอบจำนวน 750 ชุด
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง