นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ มอบรถเข็นวีลแชร์ DIY40 คันให้กลุ่มเปราะบาง

มทร.รัตนโกสินทร์ มอบรถเข็นวีลแชร์ DIY40 คันให้กลุ่มเปราะบาง

ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ อาคารอเนกประสงค์กองร้อยอาสารักษาดินแดน ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบรถเข็นวีลแชร์ DIY จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 40 คัน ในกิจกรรม “เรามีเรา นครปฐม ร่วมใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง”ซึ่งได้รับอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้จัดทำโครงการ “จัดทำวีลแชร์ DIY ต้นทุนต่ำ สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้” ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ระดับตำบล/หมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบูรณาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ พัฒนาคนทุกช่วงวัย ประชาชนอยู่ดีมีสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยได้รับเกียรติจากท่านธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ