ตรัง อบจ.นำรถแบ็คโฮ เปิดทางน้ำฝายคลองห้วยสอ

ตรัง  อบจ.นำรถแบ็คโฮ เปิดทางน้ำฝายคลองห้วยสอให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก
ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว ได้มีน้ำกินน้ำใช้

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายจารึก ทองหนัน รองนายก อบจ.ตรัง นายณรงค์ พิชัยรัตน์ นายช่างโยธาอาวุโส กองช่าง อบจ.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว ซึ่งประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก เมื่อกลางดึกวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ฝ่ายคลอง ห้วยสอ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และเส้นทางไหลของของน้ำเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

เบื้องต้น อบจ.ตรัง และ อบต.โพรงจระเข้ได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะที่เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้นำรถเครื่องจักรหนัก (รถแบ็คโฮ) จำนวน 2 คัน เปิดทางน้ำบริเวณฝายคลองห้วยสอ ซึ่งเสียหายจากความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลาก เพื่อปรับทางน้ำให้ไหลเป็นปกติเข้าสู่หมู่บ้านประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า 2 วันจึงจะดำเนินการแล้วเสร็จ
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง