สระบุรี เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร มอบเครื่องคอมฯ10เครี่องให้โรงเรียนสันติวิหารฯ

เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร มอบเครื่องคอมฯ 10 เครี่อง แก่โรงเรียนสันติวิหารฯ
วันที่ 7ธันวาคม 2564 ท่านพระครูอาคม สิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร และลูกศิษย์ได้เดินทางมาที่โรงเรียนสันติวิหารฯและได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน ซึ่งท่านพระครูอาคม สิทธิสุนทร เล็งเห็นว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นอันมาก และเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้มาให้ครูและนักเรียนได้ใช้ ถ้ารองบจากทางภาครัฐฯ

ซึ่งก็ต้องมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้งบมาซื้อสื่อการเรียนการสอน ก็คงอาจจะล่าช้าเกินไป เพราะยุคดิจิตอลต้องมีการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาความรู้และข้อมูลก็ต้องค้นหาในโลกออนไลน์ด้วยความรวดเร็วทันท่วงที ดังนั้นคอมพิวเตอร์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะให้ครูและนักเรียนได้มีความรู้ที่กว้างไกลที่สามารถจะสืบค้นหาข้อมูลมาประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งหาได้ในโลกออนไลน์ ซึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันติวิหาร ก็ได้กล่าว กราบขอบพระคุณท่านพระครูอาคม สิทธิสุนทร ที่ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์และเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในปัจจุบัน