เชียงใหม่ คณะสงฆ์ช่วยผู้ประสพภัยน้ำป่าซัดบ้านพัง

คณะสงฆ์ช่วยผู้ประสพภัยน้ำป่าซัดบ้านพัง
24 กันยายน2564
คณะพระสงฆ์3อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ระดมสิ่งของและเงินเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำป่าทะลักเข้าบ้านพัดพาสิ่งของในบ้านทั้งหมดหายไปกับสายน้ำ แต่ตัวเจ้าของบ้าน คือนายถวิล สุขเป็ง บ้านเลขที่174/1บ้านถ้ำผาผึ้ง หมุ่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทางนายทองวัน กิติแก้วกำนันตำบลหนองบัวได้แจ้งให้ฝ่ายปกครองทราบและแจ้งให้กับทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ทราบ และได้แจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอฝาง อำเภอแม่อายทราบและยังได้ระดมสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาการแห้งเครื่องนุ่งห่มที่นอนหมอนมุ้งที่พอจัดหาได้ พร้อมเงินสด


40,036บาท(สี่หมื่นสามสิบหกบาทถ้วน)มามอบให้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์เบื้องต้นไปก่อนโดยทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พร้อมตัวแทนคณะพระสงฆ์ทั้งหมดได้มอบให้กับนายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ เพื่อมอบให้กับเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อน ส่วนของราชการนั้นทั้งทางฝ่ายปกครองและเทศบาลตลอดจนทางบรรเทาสาธารณะภัย ก็จะได้เข้ามาช่วยเหลือตามกฏระเบียบของส่วนราชการต่อไป เนื่องจากในวันที่22กันยายน2564 ได้มีฝนตกหนักบนดอยแล้วน้ำป่าได้ไหลทะลักมาจากดอยถ้ำผาผึ้งแล้วไหลตามลำห้วยปกติแต่ว่ามีเศษไม้มาขว้างกันลำห้วยที่หน้าบ้านผู้ประสพภัย น้ำจึงเปลี่ยนทิศไหลแรงตรงมาที่บ้านจึงเข้าพัดพาสิ่งของทั้งหมดไปกับสายน้ำแบบสิ้นเนื้อประดาตัวเลย แต่เจ้าของบ้านทั้งสามีและภารยาปลอดภัยเหลือเพียงเสื้อผ้าที่สวมใส่เท่านั้น ทางคณะสงฆ์ฝางแม่อายไชยปราการนั้นได้มีการร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางธรรมชาติมาโดยตลอดได้ช่วยเหลือโดยทางเจ้าอาวาสทุกวัดจะให้การช่วยเหลือตามเจตนาและครั้งนี้ก็ได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน ขออนุโมทนาสาธุในการช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย ท่านยังบอกว่าในการช่วยเหลือนั้นไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพระสงฆ์สามอำเภอได้กล่าวว่าพระสงฆ์ควรที่จะให้และช่วยเหลือคนที่ทุกข์ลำบากและผู้ด้อยโอกาสเพื่อจะได้อยุ่ร่วมกันอย่างมีความสุขและอบอุ่นเท่าเทียมเสมอกัน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว