เชียงใหม่ ทหารสร้างบ้านให้คนยากจน

ทหารสร้างบ้านให้คนยากจน
24กันยายน2564
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 ได้จัดสร้างบ้านให้ประชาชนคนยากไร้ได้อยุ่อาศัยปลอดภัยมีสุข ทางพันเอก จิรายุ จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้พิการ ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งเป็นบ้านของ น.ส.จุฑารัตน์ ลุงป่าง อายุ 17 ปี เป็นผู้ยากไร้ เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยากจน อาศัยอยู่กับครอบครัว จำนวน 7 คน สภาพตัวบ้านและห้องน้ำซึ่งแยกออกมาจากตัวบ้าน มีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครอบครัวผู้ยากไร้ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก พ.อ.จิรายุ จิตธรรม, นายกกิ่งกาชาดเชียงดาว, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง, ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และ พัฒนาการอำเภอเชียงดาว และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว