นครปฐม โรตารีสนามจันทร์ มอบเครื่องมือแพทย์และจัดอบรมเจ้าหน้าที่รพ.สามพราน

นครปฐม โรตารีสนามจันทร์ มอบเครื่องมือแพทย์และจัดอบรมเจ้าหน้าที่รพ.สามพราน

วันที่23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระเทพศาสนาภิบาล โรงพยาบาลสามพราน สโมสรโรตารีสนามจันทร์จัดโครงการมอบเครื่องมือแพทย์และอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลสามพราน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน นายกและคณะสมาชิกโรตารีทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีมอบ

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เนื่องด้วยโรงพยาบาลสามพรานมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น ถ้าผู้ป่วยเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และผู้ดูแลยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล รวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองหลังจากที่ถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกช้อน เช่น กล้ามเนื้อหดเกร็ง ภาวะข้อยึดติด นำไปสู่ความพิการตามมา

ปัจจุบันแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสามพรานยังพบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลพื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงจำนวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลสามพรานได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและการสนับสนุนจัดอบรมโครงการจากคณะสโมสรโรตารี สนามจันทร์ จึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อให้เกิดศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น

นายแพทย์ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน กล่าวว่า ปัญหาของประเทศไทยในตอนนี้คือปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งปัญหาเหล่านี้นำมาซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดภาวะอัมพฤก-อัมพาต เมื่อพ้นช่วงเฉียบพลันไปแล้วจะกลายเป็นโรคพิการ ซึ่งถ้าหากสามารถเข้าไปฟื้นฟูผู้ป่วยได้ คนไข้อาจจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งกินพื้นที่เครือข่ายของอำเภอสามพรานทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากความร่วมมือของสโมสรโรตารี่สนามจันทร์ ภาค 3330  และสโมสรโรตารีภาค 2830 จากประเทศญี่ปุ่น ในการอนุเคราะห์งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จึงมีความยินดีที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

อดีตผู้ว่าการวิชัย มณีวัชรเกียรติ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรตารีภาค 3330 สโมสรโรตารีสมุทรปราการ ขึ้นพบปะกับแขกผู้มีเกียรติ โดยกล่าวว่า มูลค่าที่ใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อันได้แก่ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,200,000 บาท และเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวน์ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 260,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,560,000 บาท โดยจัดมอบให้กับโรงพยาบาลสามพรานเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของโรงพยาบาลสามพราน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน

นายกพิริย์จีรา สิริปภัสสรา นายกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ กล่าวความรู้สึกต่อการจัดโครงการดังกล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการมอบเครื่องมือแพทย์และอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยร่วมมือกันระหว่าง โรตารีภาค 3330          และภาค 2830 จากประเทศญี่ปุ่น ในการมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสามพราน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดนครปฐม โดยเครื่องมือที่ได้ทำการมอบนั้นมีความสำคัญในการใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ดังปกติ

ผู้ว่าการภาค ชูจิ นาริตะ ผู้ว่าการภาค ภาค 2830 จากประเทศญี่ปุ่น กล่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ว่า ทางสโมสรโรตารีนั้นได้จัดความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจัดโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลสามพราน ในการใช้รักษาผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และหวังว่าสโมสรของเราจะได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในอนาคต

อดีตผู้ว่าการภาคเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี กล่าวว่า สโมสรโรตารีสนามจันทร์ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในการเป็นผู้ให้ ใช้พละกำลังและความสามารถ ความเสียสละ จึงทำให้เกิดโครงการนี้ โดยร่วมมือกันจากโรตารีภาคต่างๆ เพื่อคืนกลับสู่ชุมชนสามพราน สโมสรโรตารีนั้นมีอยู่ทั่วโลกมากกว่า 200 ประเทศ ได้ปฏิบติหน้าที่อยู่ทั่วโลก นั่นคือการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งในด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั้น สโมสรโรตารี่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาลแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเราสามารถนำเครื่องเหล่านี้ออกบริการตามบ้านได้ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอีกด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด

ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากบริษัท พรีเมียร์ เมดิคอล จํากัด เจ้าของเครื่องมือแพทย์ คือ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวน์ จำนวน 2 เครื่อง รับมอบเช็คจำนวน 1,560,000 บาท จากนายกพิริย์จีรา สิริปภัสสรา นายกสโมสรโรตารีสนามจันทร์

นางสาวนพรัตน์ ฟูเด็ดฟุ้ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสามพราน เป็นตัวแทนในการกล่าวความรู้สึก โดยกล่าวทั้งน้ำตาว่าตั้งแต่ได้ทราบว่าจะได้มีโครงการฯ เกิดขึ้น ตนและในแผนกรู้สึกตื่นเต้นมาก เนื่องจากในแรกเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลสามพรานยังอยู่ที่เก่า ยังไม่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ แผนกกายภาพบำบัดนั้นไม่เคยมีเครื่องมืออะไรเลย มีเพียงสองมือ และสามเตียงเท่านั้น จนกระทั่งได้ขยับขยายหน่วยงานมาตั้งที่เขตวัดไร่ขิง ได้ห้องแผนกที่ใหญ่ขึ้น เริ่มมีอุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มขึ้น จนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่ได้ผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโรตารีมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสามพราน ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง