มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19

มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19 ณ นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นาวสาวภัทราภรณ์ มลิลา นักกีฬาเดินทน นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ชั้นปีที่ 4 เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยในการจัดทำคลิปวิดิโอส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 ที่จะจัดขึ้นที่นครหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกันยายน 2565

โดยคลิปวิดิโอดังกล่าวจะเริ่มออกอากาศในวันที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน ตลอดปี โดยในคลิปนี้ได้มีการระบุชื่อสถานศึกษา ของนางสาวภัทราภรณ์ คือ มทร. รัตนโกสินทร์ ในครั้งนี้