สระบุรี เจ้าอาวาสวัดสันติวิหารและผู้ว่าฯส่งอาหารกลางวัน1,800กล่องให้รพ.ในจังหวัด

พระครูอาคมสิทธิสุนทร(อาจารย์วิชัย)ทำก๋วยเตี๋ยว บะหมี่แห้ง เป็นอาหารกลางวันให้กับ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสระบุรี
วันนี้ที่ 29 ก.ค.2564 เวลา 10.30 น. พระครูอาคมสิทธิสุนทร(วิชัย)เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะและนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี เห็นถึงความยากลำบากของคนไทย จึงได้มอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงได้นำก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้ง เป็นอาหารกลางวัน จำนวน 1,800กล่อง คิดเป็นเงิน100,000 บาทให้กับ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของรพ.จังหวัดสระบุรีรพ.แก่งคอย รพ.หนองแค และรพ.สนาม จ.สระบุรี

พระครูอาคมสิทธิสุนทร (วิชัย) ยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงเป็นประจำของทุกเดือนโดยมอบผ่านทางโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กว่า 20 หลังคาเรือนอีกด้วย.
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา