นครปฐม รองผู้ว่าฯลงพื้นที่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

นครปฐม  รองผู้ว่าฯนำทีมลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำทีมคณะประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม Thai Stop Covid plus (ชุดที่ 5) โดยมีนางปภาพร นิลพัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ณ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กำชับและเน้นย้ำให้สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้แนะนำให้มีการปรับปรุงมาตรการในการป้องกันการปรับเปลี่ยนทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ จัดให้มีมาตรการควบคุมคนภายนอกเข้าออกภายในหอพักเพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้


ต่อมา นางปภาพร นิลพัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน (ชุดที่ 5) ได้นำคณะทำงานออกตรวจสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมอีก 4 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัด สาขาโรงงาน ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. บริษัท ไทยแม็กซ์เวลอิเลคทริค จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 3. บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ด สาขานครปฐม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 4. บริษัท บิ๊กบอล ฟู้ด สาขานครปฐม จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม จากการตรวจทั้ง 4 แห่ง ทางสถานประกอบการมีมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะทำงานได้ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019