ตรัง ท่าอากาศยานตรัง ยังคงมาตรการคุมเข้มในการาเข้า-ออกจังหวัด

ท่าอากาศยานตรัง ยังคงมาตรการคุมเข้มในการาเข้า-ออกจังหวัดตรัง ทุกคนต้องสแกนแอปหมอชนะ ซึ่งขณะนี้ประชาชนให้ความร่วมมือกันมากขึ้น ในขณะที่เที่ยวบินที่จะเดินทางมาจังหวัดตรัง ลดลงเหลือเพียงวันละ 2 เที่ยว ส่วนการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับท่องเที่ยวตามที่นายกรัฐมนตรีให้แนวทางไว้นั้นทางท่าอากาศยานตรังและสายการบินมีความพร้อมอยู่แล้วในการรองรับหากมีการเปิดประเทศรับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยว


ที่ท่าอากาศยานตรัง พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอาอากาศยานตรัง กล่าวว่า ท่าอากาศยานตรังยังคงมีความเข้มงวดในการเดินทางเข้า – ออกจังหวัดตรัง ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกแรกมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาความสะอาดภายในท่าอากาศยานตรัง การสแกนผู้โดยสารผ่านจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ การใส่หน้ากากอนามัยของผู้โดยสาร การตรวจผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ การแสกนแอปหมอชนะ หรือลงบันทึกแจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมานั้นประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ แต่จากการทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่อธิบายให้กับผู้โดยสารทุกคนทราบนั้น ขณะนี้ผู้โดยสารให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ซึ่งทางนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้พบคุยกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินไลออนแอร์ ที่รับส่งผู้โดยสารจากสนามบินดอนเมืองเดินทางมาจังหวัดตรัง ให้ช่วยกันสแกนผู้โดยสารทุกคน ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดตรัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในขณะนี้จังหวัดตรังเหลือเที่ยวบินวันละ 2 เที่ยว จากที่เคยมีที่บินวันละ 6 เที่ยว เนื่องจากมีผู้โดยสารลดลงมากเหลือเพียงวันละ 200 หว่าที่เดินทางมาและกลับ


สำหรับการที่นายกรัฐมนตรี เตรียมที่จะดำเนินการเปิดประเทศภายใน 120 วัน นั้น เป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น ทางท่าอากาศยานตรังก็มีความพร้อมรวมไปถึงสายการบินก็มีความพร้อมเช่นกันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง หากสามารถเปิดได้ตามกำหนด 120 วัน การเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังก็จะอยู่ในช่วงไฮซีซั่นหรือฤดูการท่องเที่ยวพอดี
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง