เชียงใหม่ คณะสงฆ์ส่วนราชการมอบทุนบูรณวัดและการศึกษานักเรียนเรียนดียากจน

คณะสงฆ์ส่วนราชการมอบทุนบูรณวัดและการศึกษานักเรียนเรียนดียากจน
22มิถุนายน2564

พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ดร.เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าคณะสงฆ์3อำเภอ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง อาสาสมัครคุมประพฤติฯ สมาคมพ่อค้า สโมสรโรตารีไชยปราการ กิ่งกาชาดอำเภอไชยปราการ ทหาร ตำรวจภูธรไชยปราการได้ร่วมพิธีสืบเจริญพระพุทธมนต์และหาทุนในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยซ่อมแซมอาคารและอุโบสถวัดบ้านท่า ให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ งบประมาณ 100,000บาท ทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลเรียนดีมีคุณธรรม แต่ยากจน 25,000บาท และให้การมอบทุนเป็นทุนประกอบอาชีพกับผู้ถูกคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางจำนวน 6รายรายละ 20,000บาท ประกอบอาชีพเลี้ยงได่ประดู่หางดำ อาชีพเลี้ยงปูนา อาชีพเลี้ยงปลา อาชีพขายก๋วยเตียว อาชีพขายอาหารตามสั่ง

เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติ ได้มีอาชีพไม่หวนคืนไปกระทำสิ่งผิดกฏหมายต่อไปเป็นคนดีในสังคม ซึ่งเขาเหล่านี้ต้องการกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมและต้องการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครับต่อไป ทางคณะสงฆ์ และส่วนราชการได้จัดระเบียบเว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีอย่างเข้มงวดโดยมีกลุ่ม อสม บ้านป่าไม้แดง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปง ตำบลหนองบัวเข้ามาทำการ วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และแจกหน้ากากอนามัยสำหรับคนที่ไม่มีแต่ผู้ที่เข้ามาร่วมมีความพร้อมป้องกันตัวและเว้นระยะตามที่รัฐบาลให้ปฏิบัติ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว