ปทุมธานี เก๋ใส่ชุดมอญหมุนออกสลากกาชาดการกุศล

ปทุมธานี  เก๋ใส่ชุดมอญหมุนออกสลากกาชาดการกุศล

วันที่22 มิ.ย.64เวลา 13.30 น. ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี นางกัญจรินทร์ กาญจนะจิตรา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทมุธานี พันเอก ชิตพล กึนสี รอง ผอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี


จังหวัดปทุมธานี ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการออกรางวัลโดยวิธีหมุนวงล้อ ในวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 Sport จำนวน 1 รางวัล เลขที่ออก 27245
รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA Smart Cab Prerunner 2.8 Entry AT จำนวน 1 รางวัล เลขที่ออก 29726
รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล เลขที่ออก 86869
รางวัลที่ 4 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 2 รางวัล
เลขที่ออก 78732
เลขที่ออก 80438
รางวัลที่ 5 รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 รางวัล
เลขที่ออก 66845 เลขที่ออก 58152
เลขที่ออก 32840 เลขที่ออก 24279
เลขที่ออก 34199 เลขที่ออก 60587
เลขที่ออก 30673 เลขที่ออก 88591
เลขที่ออก 30666 เลขที่ออก 84802
รางวัลที่ 6 เลขท้าย 3 ตัวหมุน 5 ครั้ง ไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 400 รางวัล
เลขที่ออก 967
เลขที่ออก 508
เลขที่ออก 405
เลขที่ออก 890
เลขที่ออก 293


โดยมี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้หมุนวงล้อ