อำนาจ​เจริญ​   จัดโครงการสร้างจิตสำนึก ตระหนักภัยการซื้อสิทธิขายเสียง รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

อำนาจ​เจริญ​   จัดโครงกา

Read more

ตรัง บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์โจ๊กสำเร็จรูปให้ผู้แทนจาก10ศาลเจ้าส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจ

บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้า

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศก่อนยุติคดี คืนคนดีสู่สังคม” รุ่นที่ 1

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังห

Read more

นครปฐม สมเด็จพระวันรัตเปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ  

สมเด็จพระวันรัตเปิดโครงก

Read more

อยุธยา คณะกรรมการเดินทางมาตรวจประเมินผลงานยุวเกษตรกรระดับภาค เพื่อที่จะยกระดับไปสู่ระดับประเทศ

คณะกรรมการเดินทางมาตรวจป

Read more