อำนาจ​เจริญ​ โครงการร่วมกันปลูต้นไม้มีค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาดุลของธรรมชาติ บริเวณป่าชัมชนดงหนองชำ

อำนาจ​เจริญ​ โครงการร่วม

Read more

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จัดอบรมโครงการให้ความรู้แก่อสม.แก่นนำจิตอาสาเรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต

Read more

มทร.รัตนโกสินทร์แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตภาคกลางและรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

มทร.รัตนโกสินทร์แสดงความ

Read more

สถาบันปัญญาวิชชาลัยวัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวงจัดอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมยุค4.0

สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดช

Read more

อบจ.ปทุมธานีจัดกิจกรรมทำความสะอาด วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

อบจ.ปทุมธานี จัดกิจกรรมท

Read more

อยุธยา   ชาวเรือ..บ่นสุดทนกับผักตบชวาลอยแพตามแม่น้ำป่าสัก..วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบตักขึ้นพ้นน้ำฯ..

อยุธยา   ชาวเรือ.. บ่นสุ

Read more

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรม1ตำรวจ1โรงเรียน

ราชบุรี    ตำรวจภูธรจังห

Read more

ปทุมธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ธัญบุรี

ปทุมธานี   มูลนิธิราชประ

Read more