ตรัง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 จัดกิจกรรมทำความสะอาดแนวปะการัง ครั้งที่ 1

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการัง1 ครั้งที่ 1 เพื่อดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังแนวปะการังเทียม ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของเศษอวน หรือขยะอื่นๆที่เกิดจากแหล่งชุมชน การประมง การท่องเที่ยว


ที่เกาะกระดาน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการัง ครั้งที่ 1 ทั้งนี้นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังแนวปะการังเทียม ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของเศษอวน หรือขยะอื่นๆที่เกิดจากแหล่งชุมชน การประมง การท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการตาย การฟื้นตัวของแนวปะการัง และส่งผลทางอ้อมต่อระบบนิเวศหลายด้านดังนั้น การลดปริมาณการสะสมของขยะในระบบนิเวศทางทะเล ทำให้แหล่งทรัพยากรแนวปะการัง มีการฟื้นตัวเร็วขึ้น คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำทางทะเล สร้างรายได้ให้กับชาวประมง และการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของขยะ ต่อทรัพยากรทางทะเล และร่วมประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ชายหาดและท้องทะเลไทยตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปนักดำน้ำอาสาสมัครจากหลายพื้นที่เจ้าหน้าอุทยานฯ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรฯ ตัวแทนจากสมาคมการท่องเที่ยวจ.ตรังจำนวน 40 คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูป้องกัน อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรแนวปะการัง’8
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง