ตรัง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่น

สวัสดิการและคุ้มครองแรงง

Read more

อุบลราชธานี พช.ปิดหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ตามหลัก “บวร”

อุบลราชธานี   อธิบดี พช.

Read more