ตรัง ปศุสัตว์จังหวัดคุมเข้มการเคลื่อนย้ายสุกร

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง คุมเข้มการเคลื่อนย้ายสุกร เนื่องจากในขณะนี้พื้นที่ภาคเหนือเกิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์ในสุกร ทำให้สุกรตายจำนวนมาก
นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ขณะนี้สภาพอากาศเริ่มเข้าสู่สภาพอากาศที่แห้งแล้ง จากการที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อสัตว์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสุกร ขณะนี้พบว่ามีสุกรเริ่มป่วยเป็นโรคอหิวาห์ ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามลงมาในพื้นที่ภาคกลางหรือพื้นที่ภาคใต้

 

 


ทั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้สั่งการให้ปศุสัตว์ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เฝ้าระวังและพบปะพูดคุยกับผู้เลี้ยงสุกรขนาดกลางและผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในจังหวัดตรัง ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์ในสุกร หากสุกรมีการผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทันที เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของการตาย นอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆเพื่อป้องกันการเคลื่อนสัตว์เข้ามาในจังหวัดตรังอย่างผิดกฎหมาย และขอเตือนผู้ที่จะลักลอบนำสัตว์เข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมาย
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง