ปทุมธานี  ผนึกกำลัง ชลประทาน-อำเภอหนองเสือ-สส.พิษณุ ผู้นำชุมชนลุยแก้ภัยแล้งลอกคลองรับน้ำ ช่วยเหลือประชาชน

ปทุมธานี  ผนึกกำลัง ชลประทาน-อำเภอหนองเสือ-สส.พิษณุ ผู้นำชุมชนลุยแก้ภัยแล้งลอกคลองรับน้ำ ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64 นายพิษณุ พลธี สส.จังหวัดปทุมธานี เขต6 นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายสำเนียง บุญนะ นายก อบต.บึงบอน นายอักษร น้อยสว่าง นายก อบต.บึงชำอ้อ ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองเสือและอำเภอคลองหลวง ลงพื้นที่ คลองเก้า อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง


นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ กล่าวว่าจากการบรูณาการทุกภาคส่วนของจังหวัดปทุมธานี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจากการประสานงานของนายพิษณุ พลธี สส.จังหวัดปทุมธานี เขต6 ได้ประสานงานส่งเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนำเครื่องมือหนักนำรถแบ็คโฮ ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลอง 9 ซึ่งมีความยาวจากคลองระพีพัฒน์ ไปถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กว่า20กิโลเมตร มีเกษตรกรทำเกษตรกรรมอยู่จำนวนมาก

การขุดลอกในครั้งนี้เพื่อเปิดทางเดินน้ำแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่อำเภอหนองเสือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้ประชาชนเนื่องด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งมีปริมาณลดน้อยลง อำเภอหนองเสือได้ประชุมผู้นำท้องถิ่นและหารือแนวทางแก้ไขเพื่อปรับแผนให้มีประสิทธิภาพสามารถเตรียมการรับมือให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งและวางมาตรการลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมาอย่างต่อเนื่องดำเนินมาตรการควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด


ด้านนายพิษณุ พลธี สส.จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการที่ได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ได้พูดคุยกับท่านนายอำเภอหนองเสือ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พบว่าประชาชนเกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร โดยเฉพาะที่อำเภอหนองเสือ และอำเภอคลองหลวง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงได้ประสานปรึกษาหารือกับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รองประธานวิปรัฐบาล ให้ช่วยประสานกรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือรังสิตขอความอนุเคราะห์ นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ขุดลอกคลอง9เพื่อเพิ่มการระบายน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

เนื่องจากปีนี้น้ำในคลองตื้นเขินมาก ประกอบกับคลอง9 เป็นที่ดอน กลางคลองน้ำไม่สามารถผ่านไปถึงให้เกษตรกรได้ จึงต้องประสานกรมชลประทานให้นำเครื่องมือหนักรถขุดไฮดรอลิกชนิดตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้าแขนยาว(HB-LR)ที่เดินในคลองได้ มาช่วยขุดลอกคลองเปิดทางเดินน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้สูบน้ำไปทำการเกษตรได้ต่อไป ที่ผ่านมาประชาชนและเกษตรกรก็ช้ำมาจากพิษโควิด-19 อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีเพราะช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยตนเองจะลงพื้นดูสถานการณ์น้ำโดยตลอด พี่น้องประชาชน ได้รับผลกระทบ เราเป็นผู้แทนราษฎร ต้องรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุด


ด้านเกษตรกร ผู้ปลูกกล้วยน้ำว้าและทำนาคลองเก้า กล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจและต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาช่วยบรรเทาทุกข์ให้ ปีนี้แล้งไว เนื่องจากคลอง9เป็นที่ดอน เมื่อนำแบ็คโฮมาเปิดทางน้ำให้แบบนี้ เกษตรกรช่วงกลางคลองจะได้มีน้ำไว้ทำเกษตร ซึ่งตอนนี้กล้วยกำลังจะออกเครือหากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงเลยผลผลิตผลอาจเสียหายได้


ทั้งนี้กรมชลประทาน ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพและความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมจัดเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ และเครื่องจักกลอื่นๆ กระจายอยู่ตามสำนักงานชลประทานและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผน อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด