กาญจนบุรี ทหารพล.ร.9ร่วมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีBig cleaning Dayป้องกันไวรัสโควิด19

กาญจนบุรี  ทหารพล.ร.9 ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรม Big cleaning Day ป้องกันไวรัสโควิด19
พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ได้มอบหมาย พันเอก เฉลิมชัย  ชัดใจ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำความสะอาด”Big Cleaning Day” บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมแจกอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 และรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลตนเอง

พร้อมทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่เป็นจุดสัมผัสที่มีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้ บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่สำคัญ ในการจะช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อในพื้นที่สาธารณะ และช่วยให้มีสภาพแวดล้อมมีความสะอาด ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นอย่างดี ซึ่งในขณะนี้ได้มีการระบาดของCOVID-19 เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันป้องกัน ความปลอดภัยในสุขภาพของคนไทย และเพื่อยับยั้งภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจให้ได้เร็วที่สุด
ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
และเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
เกษร เสมจันทร์