ตรัง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอจังหวัดช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด -19

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิก ขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัด หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบใหม่ โดยขอมาตรการช่วยเหลือและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาจังหวัดตรัง แต่ที่พอไปได้คือโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล ทำให้เกิดการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น


ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิก ประชุมร่วมกับนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในการปรึกษาหารือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 iอบใหม่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการเปิดเผยว่าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งในการระบาดระลอกแรกนั้นมีการประกาศล็อคดาวน์ ทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางออกมาท่องเที่ยวได้ แต่การแพร่ระบาดในรอบใหม่นั้น ประชาชนสามารถเดินทางได้ แต่การแพร่ระบาดใน 28 จังหวัด และแพร่ระบาดมากใน 5 จังหวัด ทำให้ประชาชนที่เดินทางจังหวัดตมที่ประกาศก็เกิดความไม่มั่นใจ จึงไม่ออกเดินทางไปไหน ทำให้การท่องเที่ยวซบเซาเป็นอย่างมาก จึงขอให้ทางจังหวัดหามาตรการช่วยเหลือ ตรัง ทางด้านนายบรรจง นฤพรเมธี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง กล่าวว่าการเกิดโควิดรอบที่ 2 สำหรับจังหวัดตรังทางภาคบริการธุรกิจการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควรโดยเฉพาะปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลง

เนื่องจากว่าทุกคนยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการเดินทาง แต่ข้อดีของจังหวัดตรัง ก็คือว่าทางด้านผู้ประกอบการทุกส่วน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการที่ออกประกาศออกมา จึงทำให้สถานการณ์โรคระบาดโควิดในพื้นที่จังหวัดตรัง ค่อนข้างที่จะปลอดภัย ซึ่งเรามีการพบผู้ที่มีการติดเชื่อในระลอกที่สองเพียง 1 ราย ปัจจุบันไม่มีแล้ว เราปลอดโควิดมาประมาณเกือบ 20 วันแล้ว ถือว่าทางผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราก็ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับทางราชการในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.ออกมาโดยเคร่งครัด รวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยเช่นกันปลอดจากโควิด ในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องของ รายได้ ผลกระทบต่อแรงงานในภาคส่วนที่อยุ่ในภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในภาคของโรงแรม ในส่วนของบริการการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์ตาม ไม่ว่าเป็นการบริการด้านโรงแรมที่พัก และร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบ เนื่องจากว่าการใช้แรงงานลดน้อยลงในช่วงนี้ ประกอบกับนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อย ผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาดูแลก็คือในเรื่องของเงินทุนที่จะทำให้ภาคธุรกิจสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้ แต่จากนโยบายของรัฐบาล โครงการคนละครึ่งนั้นทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้จ่ายตามโครงการอย่างคึกคัก ส่วนประชาชนที่นำเงินมาใช้จ่ายเองจะซื้อสินค้าลดลง เนื่องจากต้องประหยัดค่าใช้จ่าย


ทางด้านนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลกำลังหามาตรการ เนื่องจากต้องมองในสองด้าน ด้านแรกคือการแพร่ระบาดของโรคและอีกด้านคือด้านเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดรอบใหม่นั้น รัฐบาลมีความพยายามในการสกัดกั้น ไม่ให้การแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมาตรการการเยียวยานั้น ทางรัฐบาลก็กำลังหาแนวทางช่วยเหลือ แต่ต้องรอดูมาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาช่วยเหลือว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งจังหวัดตรังนั้นมีมาตรการที่เข้มงวด ยังมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยว คงต้องขอให้ผู้ประกอบการพยายามประคับประคอง ให้สามารถดำรงอยู่ได้ ส่วนมาตรการที่ทางผู้ประกอบการขอในเรื่องของการปรับลดภาษีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คงต้องมีการหารือว่าจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ทางจังหวัดก็พยายามหาทางช่วยผู้ประกอบการต่อไป
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง