สิงห์บุรี แม่ทัพน้อยที่1ลงพื้นที่สิงห์บุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด-19

แม่ทัพน้อยที่ 1 ลงพื้นที่สิงห์บุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด-19

วันที่ 10 ม.ค.64 เวลา 15.30 น. พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจในพื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พันเอก ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสิงห์บุรี ผู้กำกับการตำรวจภูธรบางระจัน ผู้กำกับการตำรวจภูธรอินทร์บุรี นายอำเภออินทร์บุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติของ จนท.ประจำด่านตรวจให้ทำการตรวจคัดกรองโรคโดยละเอียด และจะต้องตรวจบัตรประชาชน เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามพื้นที่ และในห้วงเวลากลางวันมีรถผ่านด่านจำนวนมากให้ทำการตรวจโดยเน้นที่รถโดยสารสาธารณะแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนรถมีปริมานน้อยให้ทำการตรวจทุกคันโดยแต่ละจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่ ทำแผนเตรียมการในเรื่องของ ร.พ.สนาม สำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อรองรับเหตุหากมีผู้ป่วยจำนวนมากและป้องกันปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในพื้นที่ ที่ไม่เห็นด้วยต่อการตั้ง ร.พ.สนาม สำหรับแรงงานต่างด้าวและยังกำชับในเรื่องการจัดกำลังทหารเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติ โดยจะต้องปฏิบัติตลอด 24 ชม. ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี

หลังจากนั้น ได้มอบ ผลไม้ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน