อุบลราชธานี พ่อเมืองอุบลฯเลื่อนการจัดงานประจำปีจนกว่าสถานการณ์ covid-19จะจบ

พ่อเมือง อุบลราชธานี เลื่อนการจัดงานประจำปี งานกาชาด รับแสงแรกแห่งสยาม ยลสาวงาม ผ้ากาบบัว 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ covid-19

จะคลี่คลาย 23 ธ.ค.63 ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ให้เลื่อนการจัดงานประจำปี และงานกาชาด รับแสงแรกแห่งสยาม ยลสาวงาม ผ้ากาบบัว 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ covid-19 จะคลี่คลาย ซึ่งจังหวัดร่วมกับหน่วยงานาครัฐ ภาคเอชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการควบคุมเข้มเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


ด้านผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คุมเข้มตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ช่องท่าอากาศนานาชาติอุบลราชธานี สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร สถานีรถไฟ ส่วนในชุมชนหรือหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. รพ.รพสต.ใกล้เคียง ตรวจเช็คผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่เดินทางไปยังจุดเสี่ยง ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยทำการตรวจคัดกรองประวัติ และกักตัว เป็นเวลา 14 วัน


สำหรับ ประชาชนที่เดินทางออกจากบ้าน เพื่อเดินทางไปติดต่อกับบุคคลอื่น หรือเดินทางไปยังที่สาธารณะต้องสวมหน้ากากผนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะถูกดำเนินคดี โทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดติดต่อ พ.ศ.2558 หรือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งปรับทั้งจำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

เอกชัย โปธา รายงาน