สระบุรี ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยมาแก้ไขทางระบายน้ำ

ชาวบ้านและครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ร้องโครงการนครหลวง ภาชี หินกองตอน 2 ก่อสร้างถนนดินไหลพังปิดทางระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและชาวบ้านเดือดร้อนอีกหลายครัวเรือน
วันที่22พฤศจิกายน 2563 นายจตุพล สิงห์โต กำนัน ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี พร้อมชาวบ้านและครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดสันติวิหาร ม.6 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี วอนหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยมาแก้ไขทางระบายน้ำโดนดินก่อสร้างถนนสุวรรณศร นครหลวงภาชี หินกอง ตอน2  ขวางทางน้ำ ทำน้ำท่วม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและบ้านเรือนชาวบ้าน จึงร้องผ่านผู้สื่อข่าวว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  จากการก่อสร้างถนนสุวรรณศร นครหลวงภาชี หินกอง ตอน2 ทางหลวงหมายเลข 33 บริเวณหน้าวัดสันติวิหาร ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเป็นคอสะพาน ข้ามคลองระพีพัฒน์ ซึ่งสูงชันมาก การก่อสร้างทำให้ดินไหลพังเป็นทางยาวกว่า 150 เมตรลงมาปิดทางระบายน้ำแก้ไม่หาย ทำให้เวลาฝนตกน้ำจะท่วมศูนย์เด็ก ทุกครั้ง และชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน

เคยร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆไปแล้วแต่เรื่องก็เงียบหายไปนานมาหลายเดือนจึงร้องผ่านสื่อมวลชน อยากให้หน่วยงานโดยตรงเข้ามาทำการแก้ไขปรับปรุงหรือเทปูนคอนกรีดให้ดีกว่านี้ เพราะขณะนี้ฝนตกน้ำจะท่วมศูนย์ทุกครั้ง ต้องหยุดการเรียนการสอน เมื่อฝนตกจึงร้องผ่านสื่อมวลชนมาโอกาสนี้ครับ