ราชบุรี ปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบางกระ

ราชบุรี  ส่งเสริมกีฬา พัฒนาบ้านเกิด นายสุวิทย์ จินดาเจี่ย เลขานุการกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา คณะที่ปรึกษา(กต.ตร)ติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจภูธรภาค 7  และ ร้านอาณาจักรไฟฟ้าราชบุรี สนับสนุนมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง นำไปปรับปรุง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบางกระ ม1 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อมอบให้ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬานันทนาการ เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี