นครปฐม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563


วันที่21 พ.ย.63 ที่พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม นำเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อีกทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปด้วยดี

ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ และวัดสำคัญของแต่ละอำเภอ ซึ่งประชาชนในแต่ละพื้นที่ สามารถเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว