ราชบุรี เริ่มแล้วมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น5ลุ่มแม่น้ำ ครั้งแรกของไทยจัดที่วัดขนอน

ราชบุรี  เริ่มแล้วมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น5ลุ่มแม่น้ำ ครั้งแรกของไทยจัดที่วัดขนอน

เริ่มแล้ว…งานวัฒนธรรมแห่งปี ครั้งแรกในเมืองไทย มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” จัดที่วัดขนอนหนังใหญ่ ราชบุรี นำมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของ 5 ลุ่มแม่น้ำ มาจัดแสดงให้ได้ศึกษา เลือกซื้อสินค้าจากชุมชน

(21 พ.ย.63) ที่วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นประธานเปิดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” มีนายประกอบ วงษ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ร่วมพิธีเปิดงาน

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ดำเนินการโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “5 สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดงานในเมืองไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้นำเสนอเรื่องราวมรดกวัฒนธรรมในภาคกลาง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป และคนรุ่นใหม่ ได้มาสัมผัสเรื่องราวที่ก่อกำเนิดจากความตั้งใจของคนทำพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ความรักและเวลาในการสั่งสม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ วัตถุทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

งานครั้งนี้มีพิพิธภัณฑ์ในภาคกลางที่เป็นเครือข่าย 30 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด แบ่งออกเป็น 5 ลุ่มน้ำ คือ แม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มแม่น้ำที่เสมือนเป็นสายเลือดหลัก ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต, แม่น้ำป่าสัก – ลพบุรี สายน้ำที่เรียงร้อยด้วยเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ทั้งอาหาร พิธีกรรมความเชื่อ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน, แม่น้ำแม่กลอง อีกหนึ่งสายน้ำที่หลากหลายด้วยเรื่องความเชื่อทางศาสนา เอกลักษณ์ทางศิลปกรรม ภูมิปัญญาการทอผ้าและวิถีชีวิตชุมชน, แม่น้ำท่าจีน ลุ่มน้ำที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวิถีชีวิตชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านในอดีตที่หลากหลาย และ แม่น้ำเพชรบุรี เรื่องราวชาติพันธุ์วิถีชีวิตไทยทรงดำ กลุ่มคนอนุรักษ์ผ้า และสะสมของโบราณที่เป็นสมบัติของเมืองเพชร

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมบนเวที และเสวนาที่น่าสนใจ เช่น “เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กับภาพสะท้อนย้อนรอยประเพณีวิถีและวัฒนธรรมชุมชน 5 ลุ่มน้ำในภาคกลาง” ฟังประวัติศาสตร์และวัฒนธรมของชุมชนในลุ่มแม่น้ำในภาคกลางที่ประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย ที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีความสำคัญมายาวนาน อิทธิพลของ “สายน้ำ” ที่มีต่อวิถีชีวิตผู้คนในลุ่มแม่น้ำภาคกลาง และพัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน เสวนาเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะอยู่อย่างไร ในอนาคต และเสวนาเรื่อง : เจาะลึก ทวาราวดีในแดนสยาม “ถิ่น …ทวาราวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ” ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานคาดหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาศึกษาเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม และสัมผัสเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด เกิดความตระหนักและหวงแหนในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของตนเอง โดยผ่านรูปแบบนิทรรศการ กิจกรรมการสาธิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายจากงานครั้งนี้ด้วย

ซึ่งมีกิจกรรมและ ไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตของพิพิธภัณฑ์ 5 ลุ่มแม่น้ำภาคกลาง การเสวนาทางวัฒนธรรมและวิชาการ การสาธิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม Work Shop และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน (ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี