กาญจนบุรี   ผู้ช่วย ผบ.ทบ.พร้อมกลุ่มภาคีเครือข่ายชมรมผู้ใจบุญ ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 89 ตัว

กาญจนบุรี   ผู้ช่วย ผบ.ทบ.พร้อมกลุ่มภาคีเครือข่ายชมรมผู้ใจบุญ ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 89 ตัว ส่งมอบแก่ศูนย์เรียนรู้นำไปโครงการทฤษฎีใหม่ โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 1

วันนี้ 13 พ.ย. 2563 ที่กองพันธ์ทหารม้าที่ 9 ค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลตรีบรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรง ได้ให้การต้อนรับ คุณวิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานชมรมรักการทำบุญ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยกลุ่มภาคีเครือข่ายฯ ชมรมคนรักการทำบุญ ได้เดินทางนำโคกระบือที่ได้ทำการไถ่ชีวิตจากการส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 89 ตัว นำไปส่งมอบให้แก่ทางกองทัพภาคที่ 1 เพื่อนำไปใชัในศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ของโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดี หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 โดยมีพลโทธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วย ผู้บัญชาการกองทัพบกเดินทางไปรับมอบโคกระบือในครั้งนี้

โดยทางคุณวิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานชมรมรักการทำบุญ ได้กล่าวว่าโครงการไถ่ชีวิต โค กระบือ ของชมรมรักการทำบุญและภาคีเครือข่าย ในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และบรรพชนไทย โดยผู้ร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตมีเจตนารมณ์ต้องการให้ โค กระบือ เหล่านี้ ตลอดจนลูกหลาน โค กระบือ เหล่านี้ที่เกิดมาในภายหลัง มีชีวิตยืนยาวมีความเป็นอยู่สุขสบาย ซึ่งทางชมรมรักการทำบุญและกลุ่มภาคีเครือข่าย ได้ไปไถ่ชีวิต โค กระบือ เหล่านี้ที่กำลังจะถูกส่งเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์มาทั้งสิ้น และที่มาทำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดสำคัญในอดีต องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกรอบกู้ผืนแผ่นดินมาให้กับลูกหลานไทยทุกคน

สำหรับการับส่งมอบ โค กระบือ ของทางกลุ่มภาคีเครือข่ายฯ ชมรมคนรักการทำบุญ พลโท ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วย ผู้บัญชาการกองทัพบกได้รับมอบ โค กระบือ ทั้ง 89 ตัว ส่งมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 แล้ว ได้กล่าวว่า โค กระบือ เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ กับวิถีชีวิตของสังคม ไทยมาแต่โบราณ ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เพราะเป็นแรงงานอย่างเดียว ซึ่งทำหน้าที่แทนเครื่องจักรกล ช่วยชาวนาผลิตข้าว และพืชผลทางการเกษตร ในทุกขั้นตอน ตั่งแต่ ไถพรวน นวดข้าว จนไปถึงกระทั่งการขนย้ายผลผลิต

จึงขอให้หน่วยขึ้นตรงที่ได้รับมอบ โค กระบือ นำไปเลี้ยงดู ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดีของหน่วย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ยึดมั่นในการบันทึกข้อตกลงที่จะดูแลรักษาชีวิต โค กระบือ ที่ได้รับในครั้งนี้ ทั้งตัวพ่อ แม่ และลูกหลานที่เกิดขึ้นมาในภายหลังเป็นอย่างดี./
เกษร เสมจันทร์