กาญจนบุรี   ประธานองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กาญจนบุรี   ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ NEXT GEN NEW WORLD
==============
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.30 น. ที่ หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ถ้ำดาวดึงส์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ NEXT GEN NEW WORLD พร้อมด้วย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คณะกรรมการมูลนิธิ นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค ผู้บริหาร เทสโก้ โลตัส หัวหน้าส่วนราชการ และเยาวชน เข้าร่วมฯ


มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Next Gen New World โดยนำเยาวชนในพื้นที่อุทยานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้าร่วมอบรมจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า โดยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นไม้ การเพาะปลูก การปลูก การดูแลต้นไม้ สร้างความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังความสามัคคีและจริยธรรมในการดำรงชีวิตแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่กับบุคคลภายนอกอีกด้วย


นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ ได้แก่ กล้อง NCAPS และวิทยุสื่อสาร ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนแก่ประชาชนในระหว่างที่ช้างออกหากินนอกพื้นที่อีกด้วย ทั้งยังมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน อุปกรณ์กีฬาจำนวนให้กับ 5 โรงเรียนในพื้นที่ เนื่องจากมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค และอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จากนั้น ประธานองคมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และเยาวชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไผ่หนาม เพื่อทำเป็นแนวป้องกันช้างป่า อีกด้วย
เกษร เสมจันทร์