จังหวัดตรังตรัง ร่วมกับเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนรถรณรงค์ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19”

จังหวัดตรังตรัง ร่วมกับเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนรถรณรงค์ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19”
ที่โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19” พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วน “การ์ดอย่าตก” ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานกลางเพื่อขับเคลื่อนแผน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19” โดยขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพของทุกจังหวัดให้เป็นเวทีพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด และประเด็นอื่น ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในจังหวัด


ทางด้านนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า วันนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้ร่วมบูรณาการในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตื่นรู้ ถึงแม้ว่าจังหวัดตรังจะปลอดผู้ติดเชื้อ COVID – 19 จำนวน 129 วันติดต่อกัน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง ในต่างประเทศยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยรายใหม่ไม่มากนัก แต่ถ้าหากการ์ดตกเมื่อไหร่ อาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องป้องกันตนเอง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ รวมทั้งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เพื่อปลอดจากโรค COVID-19 ไปด้วยกัน และในวันนี้ทางทีมงานทุกคนได้ร่วมกันแจกแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้าให้กับนักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง