อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลดงบังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านกุงชัย ถนนภายในหมู่บ้าน

อำนาจเจริญ จิตอาสาพระราชทานตำบลดงบังปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านกุงชัย ถนนภายในหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 63 เวลา 08.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ นางนวรัตน์ ยอดน้ำคำ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลดงบัง ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ พันธุมา กำนันตำบลดงบัง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อ.ลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลดงบัง

ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านกุงชัย และถนนภายในหมู่บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10,11,13 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 97 คน

เอกชัย โปธา รายงาน