ราชบุรี จัดโครงการส่งเสริมอนุรักเอษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลาดเก่า 119ปี

ราชบุรี  ตลาดเก่า 119ปีโครงการส่งเสริมอนุรักเอษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ.ตลาด 119 ปี วัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม ๒๕๖๓
เมื่อเวลา 19.00น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน ประธานดำเนินการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ต่อท่านประธาน นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ประธานเปิดงาน กิจกรรมชมบรรยากาศตลาดเก่า 119 ปีวัดเจ็ดเสมียนและวิถีชุมชนคนเจ็ดเสมียนพร้อมเลือกชมเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุมถ่ายภาพที่ระลึกร้านอาหารเปิดให้บริการ
หลังจากพิธีเปิดผ่านไป ต่อมาในเวลา 19.30น.พระมหสสมปอง ตาลปุตโต (นครไธสง) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม พระมหาสมปอง เป็นพระนักเทศ ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย จะจำพรรษาอยู่ที่วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร ท่านได้เดินทางมาบรรยายธรรมะ ให้ผู้มี่มาร่วมงานได้รับฟังธรรมะบรรยายถึงเวลา 21.00น.

โดยได้รับความรุ้และความบันเทิงจากการบรรยายธรรมะของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศที่นำความสุขมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมเปิดงานของตลาด 119 ปีวัดเจ็ดเสมียนในครั้งนี้ สำหรับท่านมี่จะเดินทางเที่ยวชมการจัดกิจกรรม โครงการมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจําปี 2563 จัดงานถึงวันที่ 2 สิงหาคม โดยการชมบรรยากาศตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียนและวิถีชุมชนคนจดทะเบียนพร้อมเลือกชมเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุมถ่ายภาพที่ระลึกและร้านอาหารเปิดให้บริการตลอดงานพร้อมชมการแสดงอีกมากมายในงานนี้
@ – สุรพันธ์ ตันกำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงศ์
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าวจังหวัดราชบุรี
รายงาน