แม่ฮ่องสอน ออฟโรดฝางมอบอุปกรณ์เรียนและกีฬาให้นักเรียนหมู่บ้านไม่มีถนนสัญจร

ออฟโรดฝางมอบอุปกรณ์เรียนและกีฬาให้นักเรียนหมู่บ้านไม่มีถนนสัญจร
31กรกฏาคม 2563 เวลา 0700 น
จิตอาสาออฟโรดฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางข้ามน้ำข้ามห้วย เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬา ให้กับนักเรียนพื้นที่ชายแดนห่างไกลความเจริญ ไม่มีแม้ถนนจะสัญจรทางบก อาศัยข้ามห้วยข้ามหนองคลองบึงเอา โดยรตต.วสันต์ ปัญจธง นายไวภพ ชัยมงคล นายพินิจ ปัญญาอาจหาญสกุล พร้อมคณะจิตอาสาออฟโรดฝาง ได้รวมรวมเงินซื้อกระเป๋านักเรียนแบบกันน้ำ และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา ให้กับสองโรงเรียน โรงเรียนบ้านเสาหิน(โรงเรียนพื้นที่เขตการศึกษาที่2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน )โรงเรียนบ้านวาทู (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) ในตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีทาง พตท.สมเพชร พันกับ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย และนายธวัชชัย ปิญาโน เป็นตัวแทนจิตอาสาสาระวินออฟโรด นำกลุ่มจิตอาสาออฟโรดฝางเข้าพื้นที่ ทั้งสองโรงเรียน เป็นการเดินทางที่ลำบากมากๆๆไม่มีถนนเข้าตำบลเสาหิน มีแต่ทางน้ำที่ใช้แทนถนน ประชาชนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เดินทางเข้าออกยากลำบากจริง ในการเดินทางจากตัวอำเภอแม่สะเรียงเข้าตำบลเสาหินในระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-8 ชั่วโมง ในประเทศไทยยังมีความลำบากไม่มีถนนสัญจรไปมา ให้ประชาชนคนไทยเดินหรือสัญจรไปมาถ้าหน้าน้ำ ก็ไม่มีทางออกหมู่บ้าน หรือออกจากพื้นที่ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ทางคณะได้เดินทางมอบยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับสถานีตำรวจภูธรเสาหิน โดยมี รตท.ชาตรี คาดคำฟู และ รตท.อชิร กรุงนิรันดร์ รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเสาหิน เป็นผู้มารับแทนตำรวจ และได้มอบอุปกรณ์การเรียน กระเป๋าหนังสือกันน้ำ อุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้านอีกจำนวนหนึ่งให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 90 ชุด โดยมีคุณครูมลิวรรณ คุณากรพิริยะกุล และคุณครูมยุรีย์ เขตพนาไพร นำเด็กนักเรียนมารับทุกคน แล้วเดินทางไปมอบให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู หมู่ที่ 3 ตำบลเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 60 ชุด พร้อมข้าวสารใช้ทำอาหารเลี้ยงนักเรียน2 กระสอบ ยาสามัญประจำบ้านอีกจำนวนหนึ่ง โดยทาง ดต.อริยะ ธันยะรประทาน ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู มาร่วมรับของในวันนี้ ชาวบ้านที่นี่อยู่กันอย่างเรียบง่าย ความพร้อมในการใช้ชีวิตปกติเรียบง่าย มีความสุขทุกกลุ่มชนเผ่า ห่างจากประเทศพม่าประมาณ 3 กิโลเมตร

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว