สมุทรปราการ    กองทัพเรือจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.114 และ เรือ ต.115 จำนวน 2 ลำ ลงน้ำ

สมุทรปราการ    กองทัพเรือจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.114 และ เรือ ต.115 จำนวน 2 ลำ ลงน้ำ


*****เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 31 ก.ค.2563 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือ ต.114 และ เรือ ต.115 จำนวน 2 ลำ ลงน้ำ โดยมี นาวาเอกหญิงอุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ในฐานะภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

*****กองทัพเรือ ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ การลาดตระเวนตรวจการณ์ คุ้มครองเรือประมงและเรือสินค้า ป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเล การรักษากฎหมายในทะเล ตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย

รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ และการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในทะเลและชายฝั่ง โดยได้ว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็น ผู้ดำเนินการ นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยแบบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทั้งสองลำนี้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมาจากแบบเรือชุดเรือ ต.111 ซึ่งเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.114 และ เรือ ต.115 นี้ จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำได้ด้วยระบบตรวจการณ์ของเรือ มีความคงทนต่อทะเลที่ดีในสภาวะทะเลระดับ 5 (Sea State 5) โดยสามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่องในทะเลได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน


*****เรือ ต.114 และ เรือ ต.115 มีความยาวตลอดลำ 36 เมตร ความกว้างสูงสุด 7.60 เมตร ความลึก 3.60 เมตร กินน้ำลึกตัวเรือ ไม่เกิน 1.75 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 27 นอต ระยะปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 1,200 ไมล์ทะเล กำลังพลประจำเรือ 31 นาย อาวุธประจำเรือ อาวุธปืนหลัก ปืนกลขนาด 30 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก บริเวณหัวเรือ, อาวุธปืนรอง ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 2 แท่น
*************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925