หลวงพี่น้ำฝนมอบหน้ากากผ้ามัสลินยันต์นะปัดตลอด ให้นักเรียน

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ส่งผู้แทนนำหน้ากากผ้ามัสลินยันต์นะปัดตลอด มอบให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก. จังหวัดสมุทรสาคร. ซึ่งได้มอบให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งโรงเรียน  เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นมงคลให้กับนักเรียนในการศึกษาหาความรู้ในยุคโรคระบาด โควิด-19 ต่อไป