นครปฐม พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวัดไร่ขิง

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวัดไร่ขิง

เมื่อวันที่ 5กรกฎาคม 2563 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระสงฆ์วัดไร่ขิง  รับถวาย จตุปัจจัยไทยธรรม หลอดไฟฟ้า เทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  โดยมี นายชาตรี สุขถาวร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก   ซึ่งหลังจากการปลดล็อครัฐบาลและมหาเถรสมาคม ได้อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาได้ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงได้นำอาหาร คาวหวาน ผลไม้ใส่ภาชนะนำมาทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างบุญสร้างกุศลในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ประการแรกเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงปฐมเทศนา ประการที่สองเป็นวันแรก ที่พระพุทธองค์ ทรงได้ปฐมสาวก ประการที่สามเป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก และประการที่สี่เป็นวันแรกที่เกิดพระรัตนตรัย ครบทั้ง 3 รัตนะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษา ตลอดเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป