นครปฐม พุทธศาสนิกชน6หน่วยงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาวัดไร่ขิง

พุทธศาสนิกชน6หน่วยงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษาวัดไร่ขิง

เมื่อวันที่3กรกฎาคม 2563 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา โดยมี นายนิวัติ หิรัญ นายกอบต.ท่าตลาด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย 6 หน่วยงาน มี  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา1จังหวัดนครปฐม   โรงเรียนกาญจนาภิเษก  เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  และเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน

สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป