ตรัง ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะที่โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมแล้ว
พ.อ.เฉลิมพล เทโหปการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สั่งการให้ ร.อ.นิพล สุขศรีราช นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน( ขุนอาสา 411 ) กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 และจิตอาสา ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อที่โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทั้งนี้ได้ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อภายในโรงอาหารและหอประชุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูนักเรียน ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอน


ทางด้านนายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด กล่าวว่าทางโรงเรียนได้มีการวางแผนการเรียนการสอน ในการเว้นระยะห่าง สลับวันคู่วันคี่ ห้องเรียน 1 ห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียนก่อนเข้าเรียน เตรียมเจลล้างมือทุกห้อง ส่วนกิจกรรมการแบ่งกลุ่มนั้นจะลดจำนวนนักเรียนในกลุ่มลง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนจะลำบากไปบ้าง แต่ก็สามารถปฏิบัติได้ มั่นใจว่าจะเปิดการเรียนการสอนได้อย่างแน่นอน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง