กาญจนบุรี คณะอนุกรรมาธิการฯติดตามโครงการขุดลัดคลอง จรเข้สามพัน

กาญจนบุรี   คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตกติดตามโครงการขุดลัดคลอง จรเข้สามพัน
นายสุรทิน พิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตกติดตามโครงการขุดขยายคลองจรเข้สามพัน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลพนมพวนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายสุรทิน พิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตกได้รับฟังการบรรยาย สรุปความเป็นมาของการขุดลัดคลองจรเข้าสามพัน จาก นายมนัส สุกพวง ผู้อำนวยการสำนักชนประทานที่ 13 และรับฟังการได้รับประโยชน์ของประชาชนจากนายธนณัฏฐ์  ศรีสันต์ นายอำเภอพนมทวน ว่าเมื่อคลองนี้จัดสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้แกประชาชนที่มีอาชีพทำนาทำสวนในช่วงฤดูแล้ง ได้เป็นอย่างดี

และยังช่วยให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค –บริโภค ได้เป็นอย่างดีแถมยังช่วยให้การประปาได้นำน้ำในลำคลองนี้ไปผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้อย่างไม่ขาดแคลนเหมือนอย่างทุกปีที่ผ่านมาคลองจรเข้าสามพัน เป็นคลองส่งนำจากเขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมคลองจระเข้สามพันรองรับการไหลของน้ำได้ 50 ลูกาบาตรเมตรต่อวินาที ซึ่งไม่พอเพียงกับการใช้ประโยชน์ของประชาชน ทางกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้มีนโยบายจะทำการขุดขยายคลองจระเข้สามพัน รองรับการไหลของน้ำได้ 80 ลูกบาตรเมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำได้มากขึ้น
เกษร เสมจันทร์