นครปฐม คณะศิษย์ถวายมุทิตาสักการะพระราชวิสุทธาจารย์

คณะศิษย์ถวายมุทิตาสักการะพระราชวิสุทธาจารย์

ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามพราน  โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ สามเณร พนักงานและเจ้าหน้าที่  เข้าถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 91 ปี

เพื่อแสดงความกตัญญุตาต่อครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติปฎิบัติ ในหลักธรรมคำสอน และให้เป็นคนดี มีศิลธรรม  มีความเมตตา