นครปฐม วัดไร่ขิงจัดพิธีทำบุญสำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วัดไร่ขิงจัดพิธีทำบุญสำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ที่สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญสำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อม พลตำรวจตรีชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง  นายบุญเชิด กิติธรางกูร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และคณะศิษย์ ร่วมพิธี  โดยได้นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

ทั้งนี้สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่ประสานงานกิจการของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นที่จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ในการสนองงานคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐมต่อไป