กาญจนบุรี ติดตามโครงการสร้างเขื่อน บ้านจันเดย์

กาญจนบุรี    คณะอนุกรรมาธการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตกติดตามโครงการสร้างเขื่อน บ้านจันเดย์
นายสุรทิน พิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตกติดตามโครงการสร้างเขื่อน บ้านจันเดย์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีนายไววิทย์ แสงพานัชย์ ผู้อำการเขื่อนวชิราลงกาณ บรรยายสรุป ความเป็นมาของการสร้างเขื่อนบ้านจันเดย์ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 18 เมกะวัตต์ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณไปทางด้านท้ายน้ำเป็นระยะทางตามลำน้ำประมาณ 22.5 กิโลเมตร เขื่อนวชิราลงกรณลงแม่น้ำแควน้อยมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) โดยมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 25662

เขื่อนบ้านจันเดย์ ออกแบบเป็นเขื่อนหินถมแกนดินทึบน้ำสูง 20 เมตร สันเขื่อนยาว110 เมตร กว้าง 10 เมตร โรงไฟฟ้าอยู่ติดกับอาคารระบบระบายน้ำล้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 24 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 16.4 เมตร ภายในติดตั้งระบบไฟฟ้า มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 2 x9เมกะวัตต์ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ย 90.36 ล้านหน่วยต่อปีค่าก่อสร้างรวม รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,542 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ 978 ล้านบาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนวชิราลงกรณสามารถนำมาใช้ประโยชน์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม อีกทั้งระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยมีความสม่ำเสมอเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนต่อการใช้น้ำมากขึ้น ลดการพังทลายของตลิ่ง โดยเฉพาะด้านเหนือน้ำ
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบได้เฉลี่ยปีละ 90.36 ล้านหน่วย ทำให้ลดปริมาณ

เกษร เสมจันทร์  กาญจนบุรี