ผอ.ททท.สนง.กทม.ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน เปิดตู้ปันสุข ปลูกไม้มงคล”

วันที่ มิถุนายน 2563 นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผอ.ททท.สนง.กทม พร้อมด้วย นายพันธุ์รวี บุนนาค รองฯ และนางสาวสุรีย์รัตน์ บุญประคม เจ้าหน้าที่ สกท. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน เปิดตู้ปันสุข ปลูกไม้มงคล” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดา และวันจักรยานโลก โดยชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี กำหนดกิจกรรมปั่นจักรยาน ในเส้นทาง วัดไก่เตี้ย – บ้านครูไพบูลย์ – วัดบัวหลวง – จีฟาร์ม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ๒ ฝั่ง ชมวิถีชีวิตชุมชน รวมระยะทาง 33.3 กิโลเมตร และมีการปลูกไม้มงคล ต้นรวงผึ้ง พร้อมทั้งมีพิธีการเปิดตู้ปันสุข + มอบถุงยังชีพ โดยมีพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา และประธานกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นและคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


พร้อมทั้งนี้ สกท. ได้หารือร่วมกับประธานชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี/ กรรมการตลาดอิงน้ำสามโคก ผู้ประกอบการเจ้าของจีฟาร์ม และผู้ประกอบการร้านเต๋ว สอง อ. เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคตแบบ New Normal เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัย ให้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมหารือจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่ เพื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มจักรยาน และนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเดินทางท่องเที่ยวเองได้ และเกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่