นครปฐม กองทุนหลวงพ่อพูลร่วมกับรพ.ศูนย์นครปฐมเปิดคลินิกหมอครอบครัว สาขาวัดไผ่ล้อม

นครปฐม   กองทุนหลวงพ่อพูลร่วมกับรพ.ศูนย์นครปฐมเปิดคลินิกหมอครอบครัว สาขาวัดไผ่ล้อม

กองทุนหลวงพ่อพูล โดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เปิดคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมสาขาวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ซึ่งในทุกๆเช้าของทุกวันจะมีประชาชนและผู้ป่วย ที่แพทย์นัดตรวจโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เดินทางมาที่วัดไผ่ล้อม เพื่อเป็นการลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

ทางด้าน พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากอาตมาภาพได้ไปมอบเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมและได้พบเห็นประชาชนที่มารับการรักษา รอคิวแออัดกันเป็นจำนวนมากเป็นเวลานาน บางคนเป็นโรคไม่หนักแต่ต้องมารอคิวเสียเวลานานๆบางรายเป็นผู้สูงอายุ ทำให้มีความยากลำบากในการรอคิว อาตมาภาพจึงได้ปรึกษา กับทางโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ว่าสมควรจะแบ่งเบาความหนาแน่นของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จึงให้ใช้พื้นที่ภายในวัดไผ่ล้อม จัดตั้งเป็น คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม สาขาวัดไผ่ล้อมขึ้น เพื่อให้บริการประชาชน ตรวจโรคและจ่ายยา ซึ่งได้ให้บริการทุกวัน โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6.00น.ของทุกวันจะมีประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุมานั่งเข้าคิว รอการตรวจรักษาทำให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนานและยังเป็นการลดความแออัดรวมตัวกันเป็นจำนวนมากของผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

 

ซึ่งอาตมาภาพ โดยกองทุนหลวงพ่อพูล ได้ดำเนินการด้านสาธารณะสงเคราะห์ อยู่ในหลายด้านด้วยกัน เช่น สวด เผา ฟรี . สงเคราะห์ด้านการศึกษา. สงเคราะห์ด้านเครื่องมือแพทย์ เช่น มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมและโรงพยาบาลในจังหวัดตาก รวมเกือบ 200 เตียง ตามที่เห็นในสื่อต่างๆวัดไผ่ล้อมโดยกองทุนหลวงพ่อพูล ซึ่งมีคณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เข้ากองทุนสาธารณะสงเคราะห์ รวมทั้งการสร้างวัตถุมงคล หรือแม้แต่หน้ากากอนามัยที่กำลังขาดแคลนอยู่ขณะนี้ ก็เพื่อเข้ากองทุนหลวงพ่อพูล ในการช่วยเหลือด้านสาธารณะสงเคราะห์ต่างๆ  ซึ่งอาตมาภาพเป็นเพียงสื่อกลางที่ต่อยอดบุญ ให้กับญาติโยมในการทำบุญสาธารณะสงเคราะห์  ดังเฉกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ที่เคยปฎิบัติสืบมา และอาตมภาพได้สืบสานต่อมาเป็นเวลาถึง15ปีแล้ว เช่นที่โยมทั้งหลายได้เห็น  หลวงพี่น้ำฝน ได้กล่าวไว้