มูลนิธิรักเมืองไทยบริจาคเงินสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19

มูลนิธิรักเมืองไทยบริจาคเงินสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่  2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

 มูลนิธิรักเมืองไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2524 โดย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปัจจุบันมี พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์ การสาธารณสุข การบรรเทาทุกข์ และการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19  ในประเทศไทยขณะนี้   มีความรุนแรงในการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จะเห็นได้ชัดจากข้อมูลตัวเลข และแผนที่ระบุพื้นที่ของผู้ติดเชื้อในประเทศไทย พบว่ามีผู้ติดเชื้อกระจายออกนอกกรุงเทพฯ ไปเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้ว และมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 มีรายงานว่ามียอดผู้ติดเชื้อมีเพิ่มอีก 120 ราย ยอดสะสมรวม 1771 ราย  ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  COVID-19 รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น หน้ากาก N95 และชุด PPE  เป็นจำนวนมาก

มูลนิธิรักเมืองไทย  จึงมีความประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนนักรบชุดขาว ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท อดทน เสียสละ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19  ในวันนี้ มูลนิธิรักเมืองไทยขอมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยCOVID-19” รวมถึงนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาล 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และสถาบันบำราศนราดูร

หลังจากมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานมูลนิธิรักเมืองไทย ได้กล่าวว่า “จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ในขณะนี้ ซึ่งได้สร้างความสูญเสียและความเสียหายทั้งต่อชาวโลกและชาวไทยอย่างกว้างขวางนั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อประชาชนทั่วไปถึงบทบาทของทั้งแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่ได้ทุ่มเท เสียสละ อดทน และเสี่ยงต่ออันตรายในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ประชาชนทั่วไปจึงพร้อมใจกันให้กำลังใจที่จะให้การสนับสนุนในทุกวิถีทางที่จะทำได้  มูลนิธิรักเมืองไทย ซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักเมืองไทย จึงขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพบยาบาลทั้ง 4 แห่ง และขอให้กำลังใจแก่ทุก ๆ ท่านที่กำลังทุ่มเท เสียสละ ต่อสู้เพื่อเอาชนะวิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้ไปได้”

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิรักเมืองไทย

2 เมษายน 2563