สถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม ประจำวันที่ 1 เม.ย 63 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม ประจำวันที่ 1 เม.ย 63 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยกำลังรักษาในโรงพยาบาล 12 ราย กลับบ้านแล้ว 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 16 ราย รอผล 9 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐม มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 16 ราย กลับบ้านแล้ว 4 ราย ส่วนอีก 12 รายกำลังรักษาในโรงพยาบาล และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 9 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยยืนยันที่รักษานอกจังหวัดสะสม 5 ราย กลับบ้านได้แล้ว 1 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังกลับบ้านแล้ว 238 ราย เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้านยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน อีก 1,090 ราย

โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่เข้าระบบเฝ้าระวังสะสมรวมทั้งหมด 254 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้ง 16 ราย แยกเป็นกลับมาจากต่างประเทศ 3 ราย ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 9 ราย สถานบันเทิง 1 ราย และสนามมวย 3 ราย
……………………………………………………
ข้อมูล : กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
สรุปโดย : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม