ราชบุรี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัชโคนา 2019ในขณะนี้ ในจังหวัดราชบุรี พบผู้ป่วยยืนยัน มีจำนวนถึง 7 ราย

ราชบุรี  จากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัชโคนา 2019
(CPVID 19) ในขณะนี้ ในจังหวัดราชบุรี จากการรายงานผลของ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน มีจำนวนถึง 7 ราย
คณะทำงานโรคติดต่อ ของโรงพยาบาลบ้านฆ้อง โดยมีนายประเสริฐทองสาด นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ประธานคณะทำงาน มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ ระบาดของโรค จึงกำหนดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนในตำบลบ้านฆ้อง ระหว่างวันที่ 26 -29 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน นายสยามมุกดา กำนันตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี และครอบครัวพร้อมด้วยนางภาวิณีสามัคคี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้องรองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ประจำชุดปฏิบัติการให้การสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่น เป็นมูลค่า 36,000บาท

 


เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ ได้กำหนดการออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 จะมีการพ่นยา ในหมู่ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 รวม 6 หมู่ด้วยกันในวันนี้ ส่วนวันที่ 29 จะพ่นน้ำยาให้กับประชาชนอีกจำนวน 4 หมู่บ้าน มีหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฆ้อง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ หมู่ที่ 2 บ้านฆ้องหมู่ 10 บ้านฆ้อง ทั้งหมดรวม10 หมู่บ้านด้วยกัน
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿/
ดีเจต้อยโพธาราม
จ.ราชบุรี รายงาน