นครปฐม วัดไผ่ล้อมจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมมงคลหน้ากากผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด”

นครปฐม  วัดไผ่ล้อมจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เสริมมงคลหน้ากากผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด”

เมื่อวันที่28มีนาคม 2563  ที่วัดไผ่ล้อม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นำคณะพระสงฆ์วัดไผ่ล้อมสวดเจริญพระพุทธมนต์  เสริมมงคลหน้ากากผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” เพื่อเสริมความเป็นมงคลกับผู้สวมใส่ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งไม่เป็นมงคล โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งร้ายๆให้ออกไปหายไป จากโลกเรา โดยมีนายสมชาติ(เฮียเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบพุทธมณฑลสาย4) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ซึ่งมีพราหมณ์คณะศิษย์มีครู อ่านโองการอัญเชิญเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากล  ก่อนที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นำคณะพระสงฆ์วัดไผ่ล้อมสวดเจริญพระพุทธมนต์  พระคาถานมัสการพระอรหันต์แปดทิศ   บทสวดรัตนสูตร  บทสวดธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร  พระคาถาชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก. บทสวดมหาสมัยสูตร. มงคลจักรวาลใหญ่ คาถาป้องกันภัยสิบทิศ  บทจันทะปริตตปาฐิ  บทสุริยปริตตปาฐิ เพื่อเป็นการเสริมมงคลให้กับ หน้ากากผ้ามัสลิน“ยันต์นะปัดตลอด”  มีความเป็นมงคลกับผู้สวมใส่ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งไม่เป็นมงคล โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งร้ายๆให้ออกไปหายไป

หลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่า การสวดมนต์ถือว่าเป็นหลักเบื้องต้นในการน้อมจิตให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย การสวดมนต์ถือเป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้จิตใจของผู้สวดหรือผู้ฟังเกิดความสงบและเป็นสมาธิ การสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนขอพรใดๆแต่เป็นการเจริญอนุสติกัมมัฎฐานน้อมจิตให้ระลึกถึงคุณ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ พร้อมทั้งแผ่เมตตาจิต อันเป็นมิตรไมตรีให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธมนต์หรือบทสวดแต่ละบทนั้นล้วนแต่ทรงคุณค่าด้วยหลักธรรมความหมายที่แสดงถึงการเปล่งสัจวาจา  อธิฐานจิตอ้างคุณพระรัตนตรัยที่เป็นสัจธรรม ให้น้อมนำมาสู่กายและจิตของผู้สวดทั้งสิ้น  มิได้มีความหมายในเชิงอ้อนวอนแต่อย่างใด โดยประโยชน์ที่ได้จากการเจริญหรือสวดมนต์นั้น ก็คือภาวะจิตที่เป็นสมาธิไม่ถูกกิเลสความโลภความโกรธความหลงรบกวนจิตใจชั่วขณะที่เปล่งวาจาสวดมนต์ เมื่อหมั่นสวดมนต์อยู่เสมอจิตก็สงบ เป็นสมาธิมากขึ้น เมื่อจิตสงบก็พบความสุขที่ส่งผลแก่การงาน ซึ่งจะพัฒนาความคิดสติปัญญาให้สามารถปฎิบัติหน้าที่หรือประกอบกิจการคุณงามความดีต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะสามารถสร้างสมาธิ จิตอันมีพลังส่งผลให้เป็นคนใจเย็นมีสติปัญญารอบคอบมีความอดทนรู้จักเหตุผลไม่หงุดหงิดรำคาญใจต่อสิ่งที่มากระทบ สามารถปฎิบัติหน้าที่การงานและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ดังนั้นบรรพบุรุษพุทธศาสนิกชนไทยจึงมีคตินิยมในการเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะในวิถีชีวิตประจำวันหรือในโอกาสวันสำคัญต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อความสงบแห่งจิตใจ ความปลอดโรคภัยไข้เจ็บ  ปลอดภัยจากอันตรายๆทั้งปวง  เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุข และถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งได้ปฎิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน และเนื่องในวันนี้เป็นวันเสาร์5วันที่มีพลังหลวงพี่จึงได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อรับพลังจากวันเสาร์5นี้ด้วย สำหรับหน้ากากผ้ามัสลิน“ยันต์นะปัดตลอด”  ชุดแรกญาติโยมและคณะศิษย์สั่งจองกันมามากจนปิดรับไปแล้ว โดยจะเริ่มทยอยส่งหลังจากนี้ได้แล้วตามคิวที่จองกัน  ในส่วนของหน้ากากผ้ามัสลิน“ยันต์นะปัดตลอด”  รุ่นใหม่นั้นมี 1.สีขาว  2.สีผ้าพระธิเบต  3.สีส้มจีวร  4.สีเขียว และ5.สีใบมะขาม และสามารถสั่งจองได้แล้ว และจะทยอยส่งได้ในวันที่15เมษายน2563เป็นต้นไปในชุดที่2 สบทบกองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อสาธารณสงเคราะห์   อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับภัยที่ทั่วโลกมองไม่เห็น  เชื้อโรคไวรัส โควิด-19  อีกด้วย